محورهای کنفرانس :
 1. طراحی جامدات
 2. مکانیک کاربردی
 3. ترمودینامیک و انتقال حرارت
 4. مکانیک سیالات
 5. دینامیک و ارتعاشات
 6. سیستم های کنترل
 7. میکرو و نانو مکانیک
 8. مکانیک محاسباتی
 9. روش های عددی
 10. بیو مکانیک
 11. خزش، خستگی و شکست
 12. کامپوزیت و مواد هوشمند
 13. شکل دهی فلزات
 14. الاستیسیته و پلاستیسیته
 15. مدلسازی مکانیکی
 16. طراحی و ساخت
 17. دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک