خانه / مدیریت / پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
عنوان انگلیسی کنفرانس : Fifth Conference on Economics and Applied Management with a National Approach
شروع کنفرانس : ۰۴/۲۲/۱۳۹۷
پایان کنفرانس : ۰۴/۲۲/۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۴/۰۱/۱۳۹۷
تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۴/۱۲/۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۴/۰۱/۱۳۹۷
تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۴/۱۲/۱۳۹۷
دریافت نسخه نهایی مقالات : ۰۴/۰۱/۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام : ۰۴/۱۶/۱۳۹۷
آخرین مهلت فراخوان مقاله : ۰۴/۰۱/۱۳۹۷
وبسایت :http://cnf.toroudshomal.ir
ایمیل :cnfconf@gmail.com
تلفن دبیرخانه :۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۴
فاکس دبیرخانه : ۰۲۱۴۳۸۵۱۴۴۶
دسته بندی نوشته :مدیریت

پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

محور های کنفرانس :

مباني و نظريه ها:

– نفت و گاز و توسعه اقتصادي

– نفت وگاز و جغرافياي اقتصادي سياسي

– برنامه ريزي براي آينده نفت و گاز

– تحليل کلان فراگرد هاي نفت و گاز

– تحليل خرد فراگرد هاي نفت و گاز

– مديريت منابع نفت وگاز

– نظريه بازي ها

عرضه و تقاضاي نفت:

– بازار کالا ها و تجارت

– پيش بيني بازار نفت و گاز

– قيمت گذاري نفت و گاز

– مصرف فرآورده هاي نفت و گاز

– تحليل عرضه و تقاضاي بين امللي نفت و گاز

– مديريت فروش نفت وگاز

انرژي هاي جايگزين:

– انرژي هاي نو

– آب و هواي جهاني و کاهش انتشار گاز هاي گل خانه اي

– ساير منابع انرژي

-سرمايه گذاري در نفت و گاز:

– روش هاي تامين مالي نفت و گاز

– قراردادها

– ميزان سرايه گذاري در پروژه ها

– سرمايه گذاري در پروژه هاي وابسته مانند پالايشگاه و پتروشيمي

محورهاي حوزه اقتصاد و مديريت نظامي:

مديريت نظامي:

– مديريت منابع انساني در امور نظامي

– مديريت مالي در امور نظامي

– مديريت دانش در امور نظامي

– مديريت ريسک در امور نظامي

– مديريت توليد در امور نظامي

– مديريت صنعتي در امور نظامي

– مديريت زمان در امور نظامي

– مديريت بحران در امور نظامي

– مديريت راهبردي در امور نظامي

– تئوري هاي مديريت نظامي

– و …

اقتصاد نظامي:

– اقتصاد و جنگهاي آينده

– شرايط و زمينه هاي اقتصادي قبل از جنگ

– تاريخ عقايد اقتصاد نظامي و جنگ

– برآورد و کنترل هزينه پروژه هاي نظامي

– اقتصاد مهندسي در طرحهاي نظامي

– فناوريها، توليدات نوين نظامي و رشد اقتصادي

– جنگ اطلاعات اقتصادي

– برونسپاري فعاليتهاي سازمانها و موسسات نظامي

– هزينه ها و درآمدهاي پروژه هاي مشترک نظامي

– پيمانکاري و قراردادهاي سازمانها و موسسات نظامي

– منابع مالي و راهکارهاي درآمدزايي سازمانهاي نظامي

– ارتش حرفه اي و آثار اقتصادي و اجتماعي

– خدمت سربازي و توليد ناخالص داخلي، کارآفريني، اشتغال و …

– هزينه هاي سربازي در نيروهاي مسلح

– و …

مديريت کاربردي با رويکرد ملي:

– مديريت منابع انساني کاربردي

– مديريت مالي کاربردي

– مديريت دانش کاربردي

– مديريت ريسک کاربردي

– مديريت استراتژيک کاربردي

– مديريت توليد کاربردي

– مديريت صنعتي کاربردي

– مديريت بحران کاربردي

– مديريت کارآفريني کاربردي

– و …

اقتصاد کاربردي با رويکرد ملي:

– اقتصاد بازرگاني کاربردي

– اقتصاد انرژي کاربردي

– اقتصاد سنجي کاربردي

– اقتصاد پولي کاربردي

– اقتصاد کشاورزي کاربردي

– اقتصاد مديريت کاربردي

– اقتصاد محيط زيست کاربردي

– اقتصاد منابع کاربردي

– اقتصاد شهري و روستايي کاربردي

– اقتصاد برنامه ريزي کاربردي

– اقتصاد بخش عمومي کاربردي

– اقتصاد جغرافيا کاربردي

– تجارت بين الملل کاربردي

– و …

پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

ندای همایش نیوز آماده دریافت همایش ها و کنفرانس های شما می باشد .برای ثبت رایگان همایش های خود می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید. | پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

ثبت همایش

ثبت همایش شما

سامانه همایش

درباره ی nedaha

همچنین ببینید

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

عنوان فارسی کنفرانس : همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد …