• محورهای کنفرانس :
  • تکنولوژی غلات :
  • انواع نان حجیم و نیمه حجیم
  • نان سنتی
  • کیک
  • کلوچه
  • بیسکویت
  • ماکارونی
  • نان های بخارپز
  • پاستا
  • نودل
  • شیرینی،….
  • تکنولوژی ذرت و فرآورده های آن :
  • آرد ذرت
  • فرآورده های حجیم شده و اسنک ها
  • شربت ذرت
  • کنسرو، …
  • تکنولوژی برنج و فرآورده های آن :
  • آرد برنج
  • انواع شیرینی برنجی
  • برنج کوبی(شالیکوبی
  • نیم پز و پیش پز کردن
  • کنسرو، ….
  • کنترل کیفیت غلات
  • رعایت استانداردها در غلات :
  • ۱۷۰۲۵
  • HACCP
  • ISO 22000
  • GMP
  • شیمی، بیوشیمی و بیوتکنولوژی غلات
  • رئولوژی غلات :
  • رئولوژی فرآورده¬های خمیری
  • اثرات رئولوژیکی در بهبود کیفیت
  • ایمنی ، تغذیه ، بهداشت و بیماریهای خاص غلات و فرآورده¬های آن
  • غنی¬سازی و غنی کننده¬ها در غلات
  • تکنولوژی آرد سازی و انبارش و نگهداری انواع آرد غلات
  • راه های ارتقاء کیفیت انواع آرد غلات
  • غنی سازی انواع آرد غلات
  • افزودنی ها و بهبود دهنده ها
  • عوامل موثر بر کیفیت محصول نهایی
  • جایگزین های چربی و قند در صنعت غلات
  • کاربرد صمغ¬ها و امولسی فایرها در صنعت غلات
  • عوامل موثر در تسریع بیاتی
  • پروبیوتیک، پری بیوتیک، سیمبیوتیک و فیبرها در غلات
  • فرآورده¬های اکسترود شده
  • شیرین کننده¬های حاصل از نشاسته
  • نشاسته و نشاسته¬های اصلاح شده
  • غنی¬سازی نانهای سنتی و صنعتی
  • کاربرد خمیر ترش در فرمولاسیون نان
  • تاثیر بسته بندی بر افزایش عمرماندگاری نان
  • روش های نوین آزمایشگاهی و ارزیابی فاکتورهای کیفی مواد اولیه در صنعت غلات
  • فرآیند مالتینگ و آبجو
  • آنزیم¬ها در صنعت غلات
  • بیوتکنولوژی غلات
  • غذا های فراسودمند
  • انبارش و نگهداری غلات و فرآورده¬های جنبی