خانه / 1395-96 / کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

 کنفرانس ملی نفت و گاز ایران
عنوان انگلیسی کنفرانس : کنفرانس ملی نفت و گاز ایران
شروع کنفرانس : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷
پایان کنفرانس : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۲۵/۱۳۹۷
تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۶/۲۵/۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷
تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۶/۲۵/۱۳۹۷
دریافت نسخه نهایی مقالات : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷
آخرین مهلت فراخوان مقاله : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷
وبسایت :http://geodalconf.ir
ایمیل :conf1397@gmail.com
تلفن دبیرخانه :۰۲۱۶۶۴۹۰۱۷۸
فاکس دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۴۹۰۱۷۸
دسته بندی نوشته :

کنفرانس ملی نفت و گاز

محورهای مرتبط نیز پذیرفته می شود:
مدلسازی مخازن
مدیریت و صیانت از مخازن
روش ازدیاد از برداشت
مدلسازی زمین شناسی
مخازن غیر قابل برداشت
بهینه سازی و شناسایی مخازن
روش های ذخیره سازی
بررسی رفتار سیالات مخزن
مطالعات زمین شناسی
تعمیر و تکمیل چاه
حفاری انحرافی
سیالات تکمیل و حفاری چاه
تجهیزات و دکل حفاری
مباحث زیست محیطی
انگیزه چاه و روش های آن
ایجاد شکاف های هیدرولیکی
تزریق سیال
چالش های بخش بهره برداری و تولید
انرژی، احتراق و ایمنی
پدیده های انتقال
ترمودینامیک
سینتیک و طراحی راکتور
فرآیندهای جداسازی
محیط زیست
مدل سازی و شبیه سازی
مهندسی پلیمر
نانوتکنولوژی
نفت، گاز و پتروشیمی
کنترل فرآیند مبدل های حرارتی
کوره های صنعتی
ایمنی و بازرسی
جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت
خوردگی
نیروگاه های حرارتی
فناوری نانو در مته های حفاری
نانو سنسورها در حفاری و نمودار گیری
کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری
کاربرد مواد نانوحفره ای در صنایع گاز و پتروشیمی
کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز
کاربرد نانو مواد در روان کننده ها
کاربرد نانو مواد در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
کاربرد نانو فناوری در حفظ محیط زیست
کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط

کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

 

درباره ی nedaha

همچنین ببینید

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE عنوان انگلیسی کنفرانس : …