خانه / 1396-97 / کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست
کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست
عنوان انگلیسی کنفرانس :
شروع کنفرانس : ۰۹/۱۵/۱۳۹۷
پایان کنفرانس : ۰۹/۱۵/۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۱۵/۱۳۹۷
تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :
تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :
دریافت نسخه نهایی مقالات :
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت فراخوان مقاله :
وبسایت :www.iscn.ir
ایمیل :info@iscn.ir
تلفن دبیرخانه :۰۹۱۴۲۹۵۹۵۵۷
فاکس دبیرخانه :
دسته بندی نوشته :كشاورزي

محور های کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

۱-کشاورزی و توسعه پایدار

– اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار

– تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

– فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

– ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک

– علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

– ميوه هاي مناطق معتدله

– هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

– مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

– شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي

– اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار

– به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي

– ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي

– ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی

– نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها

– نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی

– نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار

– نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

۲- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین

– آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی

– چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی

– بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی

– چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی

– کشاورزی با رویکرد دام و طیور

– بحران آب در بخش کشاورزی

– تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری

– آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور

– آمایش سرزمین، شناخت استعدادها

– تولید پایدار، امنیت تولیدکننده

سایر مباحث مرتبط….

۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار

– مباحث نوین در منابع طبیعی

– تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

– استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی

– روشهای پالایش در منابع طبیعی

– ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

۴- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

– آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری

– مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی

– حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک

– کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب

– مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک

– نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار

– تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه

– روشهای مصرف کود در خاک

– هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی

– اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی

– پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

۵- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات

– محصولات تراریخته

– بانک ژن و ذخایر ژنتیکی

– زراعت و اصلاح نباتات

– روشهای جدید به نژادی در گیاهان

– بیوتکنولوژی ، کشت بافت

۶- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی

– صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي

– سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال

– بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن

– بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی

– مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

– الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

۷- علوم صنایع غذایی

– مباحث نوین در علوم صنایع غذایی

– علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

– بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

– بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

– فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی

– میکروب شناسی مواد غذایی

۸- علوم دامی و دامپزشکی

– کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

– تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

– کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

– مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

– نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی

– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی

– فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

– نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی

– دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

– بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی

– کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام

– جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

۹- علوم شیلات و آبزیان

– کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

– نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

– تکثیر و پرورش آبزیان

– بهداشت و بیماری های آبزیان

– صید و بهره برداری

۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

– کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

– ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی

– تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی

– بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

– کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

– گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی

– روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

– هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی

– الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت

– مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

– سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

– به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی

– مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی

– کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

۱۱- گیاهان دارویی

– گياهان دارويي (اكولوژي و اكوفيزيولوژي – فرآوري، بسته بندي و صنعت )

– بهره برداري از منابع طبيعي – فرآوري- زيست شناسي

– بيوتكنولوژي – فارماكولوژي – ميكروبيولوژي

– طب سنتي

– اقتصاد و بازرگاني

– مهارت‌ها و اشتغال زايي

– گردشگري

– مبارزه با آفات

– علف های هرز

– نقش گياهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی

– جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی

– سایر مباحث مرتبط

۱۲- گیاه پزشکی

– مدیریت تلفیقی آفات

– بیماریهای گیاهی

– علف های هرز و توسعه پایدار

– اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم

– معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی

– روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم

سایر مباحث مرتبط …

۱۳- علوم زراعت

– تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

– کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

– مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

– تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

– زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم

– روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی

– فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

۱۴- علوم جنگل و مرتع

– علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

– روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

– جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل

– مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل

– سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی

– کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع

– جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل

– نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل

– پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

– اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل

– آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع

– اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع

– مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی

– کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام

– محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری

– مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

۱۵- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی

– کاربرد نانو در علوم کشاورزی

– کاربرد نانو در علوم محیط زیست

– نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان

– کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی

– نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی

– نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی

– نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی

– کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست
کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

ثیت همایش شما

بیشتر بخوانید:

___________________________________________

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت

کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و حسابداری

چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورز

دومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پا

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

درباره ی nedaha

همچنین ببینید

چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی

چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی :  چهارمین همایش ملی یافته های نوین …