خانه / nedaha

nedaha

کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی

عنوان فارسی کنفرانس : کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی عنوان انگلیسی کنفرانس : International Conference on Design Management شروع کنفرانس : ۰۹/۰۶/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۹/۰۷/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۸/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۸/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۸/۳۰/۱۳۹۸ دریافت نسخه …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

عنوان فارسی کنفرانس : ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۶th International Conference on Psychology of Education Sciences and Lifestyle شروع کنفرانس : ۱۰/۲۶/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۶/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۰۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۵th International Conference on Modern Research Achievements in Social Science, Education Science and Psychology شروع کنفرانس : ۰۶/۳۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۳۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۵th International Conference on Modern Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies شروع کنفرانس : ۰۶/۳۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۳۰/۱۳۹۸ تاریخ …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

عنوان فارسی کنفرانس : دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی عنوان انگلیسی کنفرانس : Second National Pathology Conference شروع کنفرانس : ۰۷/۱۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۷/۱۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۷/۰۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۷/۱۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۷/۱۰/۱۳۹۸ دریافت نسخه …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی عنوان انگلیسی کنفرانس : Third National Conference on Psychology, Education and Lifestyle شروع کنفرانس : ۰۶/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۲۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت

عنوان فارسی کنفرانس : کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت عنوان انگلیسی کنفرانس : National Conference on New Research Achievements in Accounting and Management شروع کنفرانس : ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۳۱/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۵/۳۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳ rd scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics شروع کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd scientific conference of applied research in science and technology of Iran شروع کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran شروع کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل …

ادامه نوشته »