خانه / nedaha

nedaha

نخستین کنفرانس ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

نخستین کنفرانس ملی فرصت ها

نخستین کنفرانس ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان انگلیسی کنفرانس: 1st conference in opportunities and advances of information and communication technologies شروع کنفرانس: 1396/06/02 پایان کنفرانس: 1396/06/02 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/04/15 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/04/15 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/04/15 تاریخ …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری(راهکارها و چالش ها)

اولین کنفرانس ملی کاربردی

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری(راهکارها و چالش ها) عنوان انگلیسی کنفرانس: The 1st Conference of Business Intelligence شروع کنفرانس: 1396/06/23 پایان کنفرانس: 1396/06/23 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/04/01 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/04/11 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/04/01 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 1396/05/15 دریافت نسخه …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران – نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) عنوان انگلیسی کنفرانس: The first national conference on modern management studies in Iran شروع کنفرانس: 25 شهریور 1396 پایان کنفرانس: 25 شهریور 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 شهریور 1396 تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس: The first National Conference of Iranian management شروع کنفرانس: 1396/2/14 پایان کنفرانس: 1396/2/15 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/2/12 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/2/12 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/2/12 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: حداقل 3 روز بعد از دریافت …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

دومین کنفرانس بین المللی

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها عنوان انگلیسی کنفرانس: The Second International Conference on Current Issues of Literature, Translation and Teaching and Learning of Languages شروع کنفرانس: 12 بهمن 1396 پایان کنفرانس: 13 بهمن 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 9 آبان …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) عنوان انگلیسی کنفرانس: The Fourth National Conference on English Studies (Teaching and Learning, Literature, Translation) شروع کنفرانس: 12 بهمن 1396 پایان کنفرانس: 13 بهمن 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 9 آبان 1396 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 9 آبان …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

دومین کنفرانس بین المللی

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی عنوان انگلیسی کنفرانس: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics شروع کنفرانس: 12 بهمن 1396 پایان کنفرانس: 13 بهمن 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 9 آبان 1396 تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای؛ رویکردها و کاربردها

برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار

برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای؛ رویکردها و کاربردها عنوان انگلیسی کنفرانس: Economic planning, Sustainable and Balanced Regional Development; Approaches and Applications شروع کنفرانس: 1396/02/13 پایان کنفرانس: 1396/02/14 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/01/15 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/01/25 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/01/15 تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

کنقرانس بین المللی علوم

کنقرانس بین المللی علوم

کنقرانس بین المللی علوم عنوان انگلیسی کنفرانس: International Conference of Science شروع کنفرانس: 5/25/2017 پایان کنفرانس: 5/27/2017 آخرین مهلت ارسال مقالات: 4/30/2017 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 5/5/2017 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 5/10/2017 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 5/15/2017 دریافت نسخه نهایی مقالات: 5/20/2017 آخرین مهلت ثبت نام: 5/10/2017 …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 – نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) عنوان انگلیسی کنفرانس: National Conference on new approaches in humanities in the 21st century شروع کنفرانس: 14 شهریور 1396 پایان کنفرانس: 14 شهریور 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 شهریور 1396 …

ادامه نوشته »