خانه / nedaha

nedaha

توسعه پایدار شهرستان بروجرد؛ حرکت به سوی فرا صنعت

عنوان فارسی کنفرانس : توسعه پایدار شهرستان بروجرد؛ حرکت به سوی فرا صنعت عنوان انگلیسی کنفرانس : Sustainable Development of Boroujerd; Moving Towards the Post Industry شروع کنفرانس : ۰۷/۰۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۹/۲۵/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th national Conference and 1st International Conference on Cement Industry and Oncoming Horizon شروع کنفرانس : پایان کنفرانس : آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد عنوان انگلیسی کنفرانس : Second International Conference on Innovations in Business administration and Economics شروع کنفرانس : ۱۱/۲۴/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۱/۲۴/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۹/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۲۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

عنوان فارسی کنفرانس : فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری عنوان انگلیسی کنفرانس : فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری شروع کنفرانس : ۰۵/۰۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۵/۲۲/۱۴۶۰ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th National Conference on Psychology and Educational Sciences of Iran شروع کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۸/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۸/۲۵/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

عنوان فارسی کنفرانس : کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش عنوان انگلیسی کنفرانس : International Conference on Modern Research Achievements in Education Science, Psychology, Counseling, Education and Research شروع کنفرانس : ۱۲/۱۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۷/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۷/۱۳۹۸ آخرین …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک عنوان انگلیسی کنفرانس : Fourth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment شروع کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان

عنوان فارسی کنفرانس : نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان عنوان انگلیسی کنفرانس : first national confrences on prevent drug abuse between students شروع کنفرانس : ۰۹/۲۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۰۱/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

همایش ملی فلسفه فقه نظام

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی فلسفه فقه نظام عنوان انگلیسی کنفرانس : ۰ شروع کنفرانس : پایان کنفرانس : آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۸/۱۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات : آخرین مهلت ثبت …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd International Conference on Interdisciplinary Researches in Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering in Iran and Islamic World شروع کنفرانس : ۰۳/۳۱/۱۳۹۹ …

ادامه نوشته »