خانه / nedaha

nedaha

مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی

عنوان فارسی کنفرانس : مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی عنوان انگلیسی کنفرانس : Journal of New Approaches in Researches of Basic Science, Engineering And Technical شروع کنفرانس : ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۳۰/۱۴۱۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه

عنوان فارسی کنفرانس : خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه عنوان انگلیسی کنفرانس : Family, Autism Disorder and Challenges شروع کنفرانس : ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۱۱/۲۵/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

عنوان فارسی کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد عنوان انگلیسی کنفرانس : ۷th festival of inventors initiators innovators شروع کنفرانس : ۱۰/۰۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۰۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۰۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۰۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۱۲/۰۱/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

همایش چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

عنوان فارسی کنفرانس : همایش چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی عنوان انگلیسی کنفرانس : Conference on New Perspective in Accounting, Management and Entrepreneurship شروع کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۲/۱۱/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

همایش مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

عنوان فارسی کنفرانس : همایش مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱ عنوان انگلیسی کنفرانس : Conference on Modern Studies in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Environment in the 21st Century شروع کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

همایش بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی

عنوان فارسی کنفرانس : همایش بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی عنوان انگلیسی کنفرانس : Conference on Socio–Cultural Studies and Religious Research شروع کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

همایش بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

عنوان فارسی کنفرانس : همایش بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی کنفرانس : Conference on Modern Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies شروع کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

همایش بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان فارسی کنفرانس : همایش بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی عنوان انگلیسی کنفرانس : Conference on Modern Research Achievements in Social Science, Education Science and Psychology شروع کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۱/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی

عنوان فارسی کنفرانس : راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی عنوان انگلیسی کنفرانس : Solutions and challengs of resistance economics and… شروع کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۰/۰۱/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd International Conference on Modern Research Achievements in Social Science, Education Science and Psychology شروع کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »