خانه / nedaha (صفحه 10)

nedaha

پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم عنوان انگلیسی کنفرانس : the fifth international conference criticize and analysi of managment in third million شروع کنفرانس : ۰۵/۱۶/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی اقتصاد و ایمنی در عمران شهری

عنوان فارسی کنفرانس : دومین همایش ملی اقتصاد و ایمنی در عمران شهری عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲st National Conference on Economic and Safety in Urban Construction شروع کنفرانس : ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd International Conference on Socio–Cultural Studies and Religious Research شروع کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۹/۲۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی نخبگان علوم پایه و مهندسی

عنوان فارسی کنفرانس : کنفرانس ملی نخبگان علوم پایه و مهندسی عنوان انگلیسی کنفرانس : کنفرانس ملی نخبگان علوم پایه و مهندسی شروع کنفرانس : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۲۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۶/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۶/۲۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل …

ادامه نوشته »

غلبه بر تقدیر

عنوان فارسی کنفرانس : غلبه بر تقدیر عنوان انگلیسی کنفرانس : Overcome cum شروع کنفرانس : ۰۶/۱۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۶/۱۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات : آخرین مهلت ثبت …

ادامه نوشته »

نهمین کنفرانس ملّی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

عنوان فارسی کنفرانس : نهمین کنفرانس ملّی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت عنوان انگلیسی کنفرانس : The 9th National conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries شروع کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۳۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۸/۰۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

بیستمین کنگره دامپزشکی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : بیستمین کنگره دامپزشکی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲۰th Iran Veterinary Congress شروع کنفرانس : ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۴/۱۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۴/۲۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات : …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی (ICMAES 2018)

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی (ICMAES 2018) عنوان انگلیسی کنفرانس : The First International Conference on Modern Approaches in Engineering Sciences شروع کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۳۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۶/۳۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 4th National and 2nd International Conference on Computer Games ; Challenges and Opportunities شروع کنفرانس : ۱۲/۰۲/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۲/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری و اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری و اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی عنوان انگلیسی کنفرانس : the1st international and the 4th national conferance on urban fire service and safety شروع کنفرانس : ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »