خانه / اقتصاد و حسابداري

اقتصاد و حسابداري

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور عنوان انگلیسی کنفرانس : The Pathology Conference of Iran’s Educational System شروع کنفرانس : ۰۳/۳۰/۱۳۹۶ پایان کنفرانس : ۰۴/۳۰/۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۴/۲۵/۱۳۹۶ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۳/۲۷/۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۳/۲۷/۱۳۹۶ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۳/۲۹/۱۳۹۶ دریافت نسخه نهایی …

ادامه نوشته »

دومين همايش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

دومين همايش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی عنوان انگلیسی کنفرانس: ۲nd conference on new approaches in public sector accounting شروع کنفرانس: ۱ شهريور ۹۶ پایان کنفرانس: ۲ شهريور ۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱ مرداد ۹۶ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۲۵ مرداد ۹۶ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز عنوان انگلیسی کنفرانس: ۴th International Conference On Green Economics شروع کنفرانس: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ پایان کنفرانس: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

اولین همایش سالانه مدیریت ،حسابداری و اقتصاد ایران

اولین همایش سالانه مدیریت ،حسابداری و اقتصاد ایران عنوان انگلیسی کنفرانس: frist شروع کنفرانس: ۹۶-۰۶-۲۱ پایان کنفرانس: ۹۶-۰۶-۲۱ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۹۶-۰۴-۱۰ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: دو هفته پس از ارسال مقاله آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۹۶-۰۴-۱۰ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: دو هفته پس از ارسال …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم عنوان انگلیسی کنفرانس: ۲nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium شروع کنفرانس: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ پایان کنفرانس: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱ اسفند ۱۳۹۵ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۵ روز پس از …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری   عنوان انگلیسی کنفرانس: The 6th National Conference on Management, economics and accounting شروع کنفرانس: ۱۳۹۵/۱۱۲۷ پایان کنفرانس: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۱۳۹۵/۱۱/۵ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۵/۱۰۳۰ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: ۱۳۹۵/۱۱/۵ دریافت …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

عنوان فارسی کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری عنوان انگلیسی کنفرانس: First International Conference on Modern Developments in Management, Economics and Accounting شروع کنفرانس: ۱۴ بهمن ۹۵ پایان کنفرانس: ۱۴ بهمن ۹۵

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری وعلوم اقتصاد

ثبت همایش On: Nov 10, 2016 @ 10:56 AM IP: 109.108.184.173 عنوان فارسی کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری وعلوم اقتصاد عنوان انگلیسی کنفرانس: The first international conference management, accounting and economics شروع کنفرانس: ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۳ پایان کنفرانس: ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۳ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۰ …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی اقتصاد و علوم بانکداری

ثبت همایش On: Nov 5, 2016 @ 9:25 AM IP: 109.108.173.25 عنوان فارسی کنفرانس: کنفرانس ملی اقتصاد و علوم بانکداری عنوان انگلیسی کنفرانس: National Economic and banking Sciences conference شروع کنفرانس: ۱۳۹۵/۹/۲۴ پایان کنفرانس: ۱۳۹۵/۹/۲۴ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵/۹/۲۴ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: حداقل ۳ روز آخرین مهلت …

ادامه نوشته »