خانه / اقتصاد و حسابداري

اقتصاد و حسابداري

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB 2020)

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB 2020) عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th International Conference On Modern Research in Management Economics Accounting and Banking(ICMEAB 2020) شروع کنفرانس : ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۱۲/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد عنوان انگلیسی کنفرانس : Second International Conference on Innovations in Business administration and Economics شروع کنفرانس : ۱۱/۲۴/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۱/۲۴/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۹/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۲۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

عنوان فارسی کنفرانس : فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری عنوان انگلیسی کنفرانس : فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری شروع کنفرانس : ۰۵/۰۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۵/۲۲/۱۴۶۰ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک عنوان انگلیسی کنفرانس : Fourth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment شروع کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش ملی تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری عنوان انگلیسی کنفرانس : Third National Conference on Applied Research in Economics, Management and Accounting شروع کنفرانس : ۰۳/۲۳/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۳/۲۳/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۰۳/۱۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۰۳/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری عنوان انگلیسی کنفرانس : The Second International Conference on Modern Research in Management, Economics, Accounting and Banking شروع کنفرانس : ۰۴/۳۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۴/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۳/۱۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد عنوان انگلیسی کنفرانس : International Conference on Knowledge Management, Block chain and Economics شروع کنفرانس : ۰۴/۳۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۴/۳۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۰۴/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات ۰۴/۲۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی اقتصاد و حسابداری

عنوان فارسی کنفرانس : دومین همایش ملی اقتصاد و حسابداری عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd National conference on new advances on science and metascience شروع کنفرانس : ۰۴/۲۸/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۴/۲۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۴/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۴/۲۴/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۴/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

عنوان فارسی کنفرانس : دومینه مایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd national conference of managment, accounting & E-business with resistive economy approach شروع کنفرانس : ۰۷/۱۸/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۷/۱۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۰۱/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا عنوان انگلیسی کنفرانس : National conference on Scientific Ethics and Applied Ethics with a focus on Hakim Avicenna’s Thoughts شروع کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ …

ادامه نوشته »