خانه / اقتصاد و حسابداري

اقتصاد و حسابداري

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا عنوان انگلیسی کنفرانس : National conference on Scientific Ethics and Applied Ethics with a focus on Hakim Avicenna’s Thoughts شروع کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : Third National Conference on Economics, Management and Accounting of Iran شروع کنفرانس : ۱۲/۱۶/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۶/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی

عنوان فارسی کنفرانس : راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی عنوان انگلیسی کنفرانس : Solutions and challengs of resistance economics and… شروع کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۰/۰۱/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری عنوان انگلیسی کنفرانس : National Conference on New Approaches to Management, Economics and Accounting شروع کنفرانس : ۰۹/۲۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : – شروع کنفرانس : ۰۹/۲۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۸/۲۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۸/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : – شروع کنفرانس : ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۱۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۱۱/۱۰/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th International Conference on Accounting, Economics and Financial Management شروع کنفرانس : ۰۹/۲۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th International Conference on Accounting, Economics and Financial Management شروع کنفرانس : ۰۹/۲۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی عنوان انگلیسی کنفرانس : The 3rd National Conference on National Challenges of Industry and Production شروع کنفرانس : ۱۱/۲۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

آموزش تخصصی مالیات بر ارزش افزوده

عنوان فارسی کنفرانس : آموزش تخصصی مالیات بر ارزش افزوده عنوان انگلیسی کنفرانس : tax specialist seminar شروع کنفرانس : ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات …

ادامه نوشته »