خانه / ریاضیات / روانشناسي

روانشناسي

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

عنوان فارسی کنفرانس : ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۶th International Conference on Psychology of Education Sciences and Lifestyle شروع کنفرانس : ۱۰/۲۶/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۶/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۰۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی عنوان انگلیسی کنفرانس : Third National Conference on Psychology, Education and Lifestyle شروع کنفرانس : ۰۶/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۲۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان

عنوان فارسی کنفرانس : همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان عنوان انگلیسی کنفرانس : International Conference on Clinical Psychology: Assessment, Diagnoses & Treatment شروع کنفرانس : ۰۹/۱۴/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۹/۱۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۱۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

اولین کنگره دوسالانه تازه‌های روانشناسی و علوم رفتاری

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنگره دوسالانه تازه‌های روانشناسی و علوم رفتاری عنوان انگلیسی کنفرانس : The 1st Biennial Congress on Psychology and Behavioral Sciences شروع کنفرانس : ۰۷/۱۶/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۷/۱۷/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۳/۳۱/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۰۴/۱۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :۰۵/۳۱/۱۳۹۸ تاریخ …

ادامه نوشته »

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا عنوان انگلیسی کنفرانس : National conference on Scientific Ethics and Applied Ethics with a focus on Hakim Avicenna’s Thoughts شروع کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ …

ادامه نوشته »

کارگاه روانشناسی قدرت عشق درون

عنوان فارسی کنفرانس : کارگاه روانشناسی قدرت عشق درون عنوان انگلیسی کنفرانس : love trapy شروع کنفرانس : ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات : آخرین …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی عنوان انگلیسی کنفرانس : Third National Conference on Social Sciences, Psychology and Education شروع کنفرانس : ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۰۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۰۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه

عنوان فارسی کنفرانس : خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه عنوان انگلیسی کنفرانس : Family, Autism Disorder and Challenges شروع کنفرانس : ۰۹/۰۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۱۱/۲۵/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd International Conference on Modern Research Achievements in Social Science, Education Science and Psychology شروع کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : the 4th National Conference on Applied Research in Educational Sciences and Behavioral Studies and Social Violations of Iran شروع کنفرانس : ۱۰/۲۲/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : …

ادامه نوشته »