خانه / ریاضیات / روانشناسي

روانشناسي

سومین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی عنوان انگلیسی کنفرانس : Third International Congress on Psychological and Educational Sciences شروع کنفرانس : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ پایان کنفرانس : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۳۹۹/۰۱/۱۹ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۱st International Conference on Sustainable Development and Psychosocial Health شروع کنفرانس : ۱۱/۱۶/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۷/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۰۱/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۱st International Conference on Sustainable Development and Psychosocial Health شروع کنفرانس : ۱۱/۱۶/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۷/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۰۱/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th National Conference on Social Sciences, Psychology and Education Sciences شروع کنفرانس : ۱۲/۱۵/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th National Conference on Psychology and Educational Sciences of Iran شروع کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۸/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۸/۲۵/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

عنوان فارسی کنفرانس : کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش عنوان انگلیسی کنفرانس : International Conference on Modern Research Achievements in Education Science, Psychology, Counseling, Education and Research شروع کنفرانس : ۱۲/۱۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۷/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۷/۱۳۹۸ آخرین …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک عنوان انگلیسی کنفرانس : Fourth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment شروع کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان

عنوان فارسی کنفرانس : نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان عنوان انگلیسی کنفرانس : first national confrences on prevent drug abuse between students شروع کنفرانس : ۰۹/۲۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۰۱/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

عنوان فارسی کنفرانس : ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۶th International Conference on Psychology of Education Sciences and Lifestyle شروع کنفرانس : ۱۰/۲۶/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۶/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۰۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی عنوان انگلیسی کنفرانس : Third National Conference on Psychology, Education and Lifestyle شروع کنفرانس : ۰۶/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۲۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »