خانه / سطح همایش

سطح همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات عنوان انگلیسی کنفرانس : The Fourth Annual International Conference on Languages, Linguistics, Translation and Literature شروع کنفرانس : ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۳/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم

عنوان فارسی کنفرانس : همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم عنوان انگلیسی کنفرانس : International conference Shahnameh on the Silk Road شروع کنفرانس : ۰۲/۲۴/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۲/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۱/۱۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۱/۱۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران شروع کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه عنوان انگلیسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه شروع کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا عنوان انگلیسی کنفرانس : National conference on Scientific Ethics and Applied Ethics with a focus on Hakim Avicenna’s Thoughts شروع کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ …

ادامه نوشته »

پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th International Corporate Social Responsibility Congress (CSR) شروع کنفرانس : ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات …

ادامه نوشته »

سمینار تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی

عنوان فارسی کنفرانس : سمینار تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی عنوان انگلیسی کنفرانس : Specialist Work and Insurance law شروع کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd scientific conference of applied research in science and technology of Iran شروع کنفرانس : ۱۰/۲۷/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۷/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on applied research in agriculture, natural resources and environment شروع کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE عنوان انگلیسی کنفرانس : ۵TH COMPREHENSIVE CONFERENCE ON DISASTER MANAGEMENT AND HSE شروع کنفرانس : ۱۰/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۳۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۳۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۹/۳۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »