خانه / سطح همایش

سطح همایش

پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی

عنوان فارسی کنفرانس : پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی عنوان انگلیسی کنفرانس : Novel Researches in biomedical Engineering شروع کنفرانس : ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۹/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۰۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۱۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۱۲/۰۸/۱۳۹۸ دریافت …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت انرژی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت انرژی عنوان انگلیسی کنفرانس : The 3th International Conference on Energy Management شروع کنفرانس : ۱۱/۲۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۱/۲۷/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۲۱/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۲۱/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۱۱/۲۵/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th Congress on the Role of Supportive Bio-Psycho-Socio-Spiritual Services in Empowering the Cancer-Stricken Children and Their Families شروع کنفرانس : ۱۲/۰۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس …

ادامه نوشته »

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th Congress on the Role of Supportive Bio-Psycho-Socio-Spiritual Services in Empowering the Cancer-Stricken Children and Their Families شروع کنفرانس : ۱۲/۰۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس …

ادامه نوشته »

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th Congress on the Role of Supportive Bio-Psycho-Socio-Spiritual Services in Empowering the Cancer-Stricken Children and Their Families شروع کنفرانس : ۱۲/۰۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس …

ادامه نوشته »

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th Congress on the Role of Supportive Bio-Psycho-Socio-Spiritual Services in Empowering the Cancer-Stricken Children and Their Families شروع کنفرانس : ۱۲/۰۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس …

ادامه نوشته »

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی(زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th Congress on the Role of Supportive Bio-Psycho-Socio-Spiritual Services in Empowering the Cancer-Stricken Children and Their Families شروع کنفرانس : ۱۲/۰۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th national Conference and 1st International Conference on Cement Industry and Oncoming Horizon شروع کنفرانس : پایان کنفرانس : آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک عنوان انگلیسی کنفرانس : Fourth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment شروع کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019)

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019) عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴ International Conference On Innovation and Research in Engineering Sciences شروع کنفرانس : ۰۸/۲۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۲۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۱۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »