خانه / سطح همایش / بین المللی

بین المللی

کنقرانس بین المللی علوم

کنقرانس بین المللی علوم

کنقرانس بین المللی علوم عنوان انگلیسی کنفرانس: International Conference of Science شروع کنفرانس: 5/25/2017 پایان کنفرانس: 5/27/2017 آخرین مهلت ارسال مقالات: 4/30/2017 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 5/5/2017 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 5/10/2017 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 5/15/2017 دریافت نسخه نهایی مقالات: 5/20/2017 آخرین مهلت ثبت نام: 5/10/2017 …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی عنوان انگلیسی کنفرانس: First International Conference on new Achievements in Science and Technology – AST2017 شروع کنفرانس: 1396/5/26 پایان کنفرانس: 1396/5/26 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/5/17 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/5/19 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/5/20 تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی کشاورزی

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم عنوان انگلیسی کنفرانس: International Conference on Agriculture, Environment and Natural Resources in the Third Millennium شروع کنفرانس: 1 خرداد 1396 پایان کنفرانس: 1 خرداد 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 اردیبهشت 1396 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 5 …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم عنوان انگلیسی کنفرانس: 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium شروع کنفرانس: 15 اسفند 1395 پایان کنفرانس: 15 اسفند 1395 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1 اسفند 1395 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 5 روز پس از …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

علوم انسانی و علوم رفتاری

 دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری عنوان انگلیسی کنفرانس: Second International Conference on Humanities and Behavioral Sciences شروع کنفرانس: 1395/11/26 پایان کنفرانس: 1395/11/26 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/11/20 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1395/11/20 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/11/20 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: حداقل 3 …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی

  اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی عنوان انگلیسی کنفرانس: First international conference on humanities شروع کنفرانس: 1395.10.21 پایان کنفرانس: 1395.10.21 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395.10.16 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1395.10.10 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395.10.16 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 1395.10.23 دریافت نسخه نهایی مقالات: 1395.10.16 آخرین …

ادامه نوشته »

اولين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني

اولين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران عنوان انگلیسی کنفرانس: 3iicmo شروع کنفرانس: 1395/9/9 پایان کنفرانس: 1395/12/26 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/12/16 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: يك هفته زور بعد از ارسال آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری

کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری عنوان انگلیسی کنفرانس: International conference on new ideas in agriculture,environment and tourisme شروع کنفرانس: 29 اذر ماه 95 پایان کنفرانس: 29 آذر ماه 95 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 آذرماه 95 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 15 آذرماه …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی برق و فناوری اطلاعات

کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر

  کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی برق و فناوری اطلاعات عنوان انگلیسی کنفرانس: International Conference on Computer Science, Electrical Engineering and Information Technology شروع کنفرانس: 1395/10/20 پایان کنفرانس: 1395/10/20 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/10/13 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1395/10/13 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/10/13 تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی

عنوان فارسی کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری عنوان انگلیسی کنفرانس: First International Conference on Modern Developments in Management, Economics and Accounting شروع کنفرانس: 14 بهمن 95 پایان کنفرانس: 14 بهمن 95

ادامه نوشته »