خانه / سطح همایش / بین المللی

بین المللی

پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 5th International Corporate Social Responsibility Congress (CSR) شروع کنفرانس : ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on applied research in agriculture, natural resources and environment شروع کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on civil, architectural and sustainable green city شروع کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۱۷/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی عنوان انگلیسی کنفرانس : The second International Conference on Management and Fuzzy Systems شروع کنفرانس : ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۲۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۱۵/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی عنوان انگلیسی کنفرانس : The second International Conference on Management and Fuzzy Systems شروع کنفرانس : ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۲۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۱/۱۵/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on new research in sport science and physical education شروع کنفرانس : ۱۰/۲۷/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۷/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۴/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین عنوان انگلیسی کنفرانس : HAMAYESH شروع کنفرانس : ۰۷/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۱۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم عنوان انگلیسی کنفرانس : the fifth international conference criticize and analysi of managment in third million شروع کنفرانس : ۰۵/۱۶/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی (ICMAES 2018)

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی (ICMAES 2018) عنوان انگلیسی کنفرانس : The First International Conference on Modern Approaches in Engineering Sciences شروع کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۸/۳۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۳۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۶/۳۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها عنوان انگلیسی کنفرانس : The 4th National and 2nd International Conference on Computer Games ; Challenges and Opportunities شروع کنفرانس : ۱۲/۰۲/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۲/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »