ملی

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان

نخستین کنفرانس ملی

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان عنوان انگلیسی کنفرانس: National Conference on knowledge-based Architecture and Urbanism شروع کنفرانس: 1396/2/3 پایان کنفرانس: 1396/2/3 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/12/30 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/1/15 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/12/30 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 1396/1/15 دریافت …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی عنوان انگلیسی کنفرانس: The first national conference on applications of metaheuristics algorithms in optimization of industrial and service systems شروع کنفرانس: 11 اسفندماه 1395 پایان کنفرانس: 11 اسفندماه 1395 آخرین مهلت ارسال مقالات: 22 بهمن …

ادامه نوشته »

همایش ملی جلوه های فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس

همایش ملی جلوه های فرهنگ عاشورایی

همایش ملی جلوه های فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس عنوان فارسی کنفرانس: همایش ملی جلوه های فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس عنوان انگلیسی کنفرانس: National Conference on Sacred Defense culture of Ashura effects شروع کنفرانس: 1395/12/09 پایان کنفرانس: 1395/12/09 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/11/20 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1395/11/20 …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و توسعه پایدار

سومین همایش ملی انرژی

 سومین همایش ملی انرژی  سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و توسعه پایدار عنوان انگلیسی کنفرانس: the 3rd National Congress of Energy, Environmental,Agriculture and Sustainable Development شروع کنفرانس: 95/12/18 پایان کنفرانس: 95/12/19 آخرین مهلت ارسال مقالات: 95/11/95 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 95/11/15 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 95/11/15 …

ادامه نوشته »

ششمین کنگره ی ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

ششمین کنگره ی ملی دانشجویی

 ششمین کنگره ی ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی عنوان انگلیسی کنفرانس: 6th national students congress on new horizons of rehabilitation science شروع کنفرانس: 5 اسفند 95 پایان کنفرانس: 6 اسفند 95 آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 دی ماه 95 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 15 بهمن 95 …

ادامه نوشته »

چهارمین كنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

كنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت

چهارمین كنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان عنوان انگلیسی کنفرانس: 4th National Conference of Entrepreneurship and Knowledge-Based Business Management شروع کنفرانس: ۵ اسفند ۱۳۹۵ پایان کنفرانس: ۵ اسفند ۱۳۹۵ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: – آخرین مهلت ارسال اصل …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی منابع انسانی در آموزش عالی

منابع انسانی در آموزش عالی

 کنفرانس ملی منابع انسانی در آموزش عالی کنفرانس ملی منابع انسانی در آموزش عالی ( با رویکرد گذر از پارادایم نظام مدیریت منابع انسانی به نظام مدیریت استعداد ) عنوان انگلیسی کنفرانس: Human Resources in higher education شروع کنفرانس: 95/11/16 پایان کنفرانس: 95/11/17 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 دی ماه …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد

 ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری   عنوان انگلیسی کنفرانس: The 6th National Conference on Management, economics and accounting شروع کنفرانس: 1395/1127 پایان کنفرانس: 1395/11/27 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/10/30 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1395/11/5 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/1030 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 1395/11/5 دریافت …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات عنوان انگلیسی کنفرانس: National Conference on Research in Computer Science and Information Technology شروع کنفرانس: 1395/9/26 پایان کنفرانس: 1395/9/26 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/9/19 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: حداقل 3 روز بعد از دریافت مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: …

ادامه نوشته »

نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی

پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای

 نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی عنوان انگلیسی کنفرانس: THE FIRST شروع کنفرانس: 1396/2/15 پایان کنفرانس: 1396/2/15 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/1/30 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/1/30 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/1/30 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 1396/1/30 دریافت نسخه نهایی مقالات: 1396/1/30 …

ادامه نوشته »