ملی

اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران شروع کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه عنوان انگلیسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه شروع کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا عنوان انگلیسی کنفرانس : National conference on Scientific Ethics and Applied Ethics with a focus on Hakim Avicenna’s Thoughts شروع کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۰۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ …

ادامه نوشته »

سمینار تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی

عنوان فارسی کنفرانس : سمینار تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی عنوان انگلیسی کنفرانس : Specialist Work and Insurance law شروع کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd scientific conference of applied research in science and technology of Iran شروع کنفرانس : ۱۰/۲۷/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۷/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE عنوان انگلیسی کنفرانس : ۵TH COMPREHENSIVE CONFERENCE ON DISASTER MANAGEMENT AND HSE شروع کنفرانس : ۱۰/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۳۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۳۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۹/۳۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

سمینار تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی

عنوان فارسی کنفرانس : سمینار تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی عنوان انگلیسی کنفرانس : Specialist Work and Insurance Law شروع کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت …

ادامه نوشته »

صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران

عنوان فارسی کنفرانس : صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : Peace, Social Cohesion and National Solidarity in Iran شروع کنفرانس : ۱۱/۱۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۹/۱۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۰/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

توسعه ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

عنوان فارسی کنفرانس : توسعه ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها عنوان انگلیسی کنفرانس : Iran Vision Conference شروع کنفرانس : ۰۹/۲۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات : …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی عنوان انگلیسی کنفرانس : The 3rd National Conference on National Challenges of Industry and Production شروع کنفرانس : ۱۱/۲۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »