خانه / علوم انساني

علوم انساني

همایش بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

عنوان فارسی کنفرانس : همایش بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی کنفرانس : Conference on Modern Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies شروع کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd International Conference on Modern Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies شروع کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran شروع کنفرانس : ۱۰/۲۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics شروع کنفرانس : ۱۰/۲۶/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۶/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on applied research in agriculture, natural resources and environment شروع کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

اولین همایش مدیریت توانمندی و استعداد

عنوان فارسی کنفرانس : اولین همایش مدیریت توانمندی و استعداد عنوان انگلیسی کنفرانس : First Conference on Empowerment and Talent Management شروع کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۳۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۹/۱۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۹/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی عنوان انگلیسی کنفرانس : The 3rd National Conference on National Challenges of Industry and Production شروع کنفرانس : ۱۱/۲۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on civil, architectural and sustainable green city شروع کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۱۷/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd International Conference on Modern Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies شروع کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۲۹/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی علم و فراعلم (با مجوز شماره ۱۲۶۰۴-۹۷۱۸۱ از ISC)

عنوان فارسی کنفرانس : دومین همایش ملی علم و فراعلم (با مجوز شماره ۱۲۶۰۴-۹۷۱۸۱ از ISC) عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd National Conference on New Advances on Science and MetaScience شروع کنفرانس : ۱۲/۱۷/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۷/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۱/۱۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »