خانه / علوم انساني

علوم انساني

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور عنوان انگلیسی کنفرانس : The Pathology Conference of Iran’s Educational System شروع کنفرانس : ۰۳/۳۰/۱۳۹۶ پایان کنفرانس : ۰۴/۳۰/۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۴/۲۵/۱۳۹۶ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۳/۲۷/۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۳/۲۷/۱۳۹۶ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۳/۲۹/۱۳۹۶ دریافت نسخه نهایی …

ادامه نوشته »

کنگره سالانه و دائمی سیره اهل بیت(ع)

کنگره سالانه و دائمی سیره اهل بیت(ع)، علما،مفاخر مسلمان عنوان انگلیسی کنفرانس: congerh شروع کنفرانس: ۱۳۹۶/۲/۱ پایان کنفرانس: ۱۳۹۷/۲/۱ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۷/۲/۱ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ندارد آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۷/۲/۱ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: ۱۰ روز بعد از دریافت مقالات دریافت نسخه نهایی …

ادامه نوشته »

کنقرانس بین المللی علوم

کنقرانس بین المللی علوم عنوان انگلیسی کنفرانس: International Conference of Science شروع کنفرانس: ۵/۲۵/۲۰۱۷ پایان کنفرانس: ۵/۲۷/۲۰۱۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۴/۳۰/۲۰۱۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۵/۵/۲۰۱۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۵/۱۰/۲۰۱۷ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: ۵/۱۵/۲۰۱۷ دریافت نسخه نهایی مقالات: ۵/۲۰/۲۰۱۷ آخرین مهلت ثبت نام: ۵/۱۰/۲۰۱۷ …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱ – نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) عنوان انگلیسی کنفرانس: National Conference on new approaches in humanities in the 21st century شروع کنفرانس: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ پایان کنفرانس: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی عنوان انگلیسی کنفرانس: First International Conference on Social and Educational Science,Humanities and Psychology شروع کنفرانس: ۱۳۹۶/۴/۲۲ پایان کنفرانس: ۱۳۹۶/۴/۲۲ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۶/۳/۲۰ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۱۳۹۶/۳/۲۵ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۶/۳/۳۰ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

 دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری عنوان انگلیسی کنفرانس: Second International Conference on Humanities and Behavioral Sciences شروع کنفرانس: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ پایان کنفرانس: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: حداقل ۳ …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

  اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی عنوان انگلیسی کنفرانس: First international conference on humanities شروع کنفرانس: ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۱ پایان کنفرانس: ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۱ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۰ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۳ دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ آخرین …

ادامه نوشته »

اولين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

اولين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران عنوان انگلیسی کنفرانس: ۳iicmo شروع کنفرانس: ۱۳۹۵/۹/۹ پایان کنفرانس: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: يك هفته زور بعد از ارسال آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی

 نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان‌رشته‌ای و کاربردی در علوم انسانی عنوان انگلیسی کنفرانس: THE FIRST شروع کنفرانس: ۱۳۹۶/۲/۱۵ پایان کنفرانس: ۱۳۹۶/۲/۱۵ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۶/۱/۳۰ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: ۱۳۹۶/۱/۳۰ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۶/۱/۳۰ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: ۱۳۹۶/۱/۳۰ دریافت نسخه نهایی مقالات: ۱۳۹۶/۱/۳۰ …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱ عنوان فارسی کنفرانس: کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱ عنوان انگلیسی کنفرانس: International Conference on new approaches in humanities in the 21st century شروع کنفرانس: ۸ اسفند ۱۳۹۵ پایان کنفرانس: ۸ اسفند ۱۳۹۵ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »