خانه / علوم انساني

علوم انساني

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک عنوان انگلیسی کنفرانس : Fourth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment شروع کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

همایش ملی فلسفه فقه نظام

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی فلسفه فقه نظام عنوان انگلیسی کنفرانس : ۰ شروع کنفرانس : پایان کنفرانس : آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۸/۱۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات : آخرین مهلت ثبت …

ادامه نوشته »

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

عنوان فارسی کنفرانس : مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی عنوان انگلیسی کنفرانس : Journal of Islamic Studies And Studies (Joisas) شروع کنفرانس : ۰۵/۰۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۵/۳۱/۱۴۱۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۳۱/۱۴۱۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۵/۳۱/۱۴۱۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۵th International Conference on Modern Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies شروع کنفرانس : ۰۶/۳۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۳۰/۱۳۹۸ تاریخ …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd scientific conference of applied research in science and technology of Iran شروع کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran شروع کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۸/۲۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل …

ادامه نوشته »

نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

عنوان فارسی کنفرانس : نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی عنوان انگلیسی کنفرانس : The first international conference on “Qur’an and Social health شروع کنفرانس : ۰۱/۲۷/۱۳۹۹ پایان کنفرانس : ۰۱/۲۷/۱۳۹۹ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۸/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۰/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th national conference on humanities sciences شروع کنفرانس : ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۴/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۵th International Conference on Modern Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies شروع کنفرانس : ۰۶/۳۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۶/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۳/۲۵/۱۳۹۸ تاریخ …

ادامه نوشته »

دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش و مطالعات در حوزه علوم انسانی و اسلامی

پژوهش و مطالعات در حوزه علوم انسانی و اسلامی

 پژوهش و مطالعات در حوزه علوم انسانی و اسلامی : دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش و مطالعات در حوزه علوم انسانی و اسلامی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd International Conference and the 5th National Conference on Research and Studies in the Humanities and Islamic Sciences شروع …

ادامه نوشته »