خانه / كشاورزي و دامپروري

كشاورزي و دامپروري

دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی

پژوهش های نوین در کشاورزی

دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی عنوان انگلیسی کنفرانس: دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی شروع کنفرانس: 96/03/09 پایان کنفرانس: 96/03/09 آخرین مهلت ارسال مقالات: 95/11/21 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 2 هفته پس از ارسال …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

چهارمین همایش یافته های نوین

ثبت همایش On: Nov 5, 2016 @ 6:15 PM IP: 151.238.166.31 عنوان فارسی کنفرانس: چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی عنوان انگلیسی کنفرانس: 4th Conference on New Finding in Environment, Agriculture and Natural Resources شروع کنفرانس: بهمن ماه 1395 پایان کنفرانس: بهمن ماه 1395 …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی کشاورزی

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم International Conference on Agriculture, Environment and Natural Resources in the Third Millennium شروع کنفرانس:14 دی 1395 پایان کنفرانس:14 دی 1395

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی

صنایع تبدیلی کشاوزی

اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی 06 شهريور ماه 1395 برگزارکننده : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران، ISE مسئول : دکتر آستانی تلفن :081 38353513- 081 38353512 وب سایت 8.iseconf.ir/fa/ محورهای همایش …

ادامه نوشته »

اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک

کشاورزی و انرژی پاک

اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک 23 شهريور ماه 1395 برگزارکننده : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران، ISE مسئول : دکتر آستانی تلفن :081 38353513- 081 38353512 وب سایت :   6.iseconf.ir/fa/ …

ادامه نوشته »