خانه / كشاورزي

كشاورزي

چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : ۶th National Conference on Management and Accounting شروع کنفرانس : ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۰۳/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۰۳/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک عنوان انگلیسی کنفرانس : Fourth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment شروع کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۱۰/۲۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۰۷/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۲/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »

همایش ملی نقش آب بندان ها در توسعه اقتصادی

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی نقش آب بندان ها در توسعه اقتصادی عنوان انگلیسی کنفرانس : National Conference on Role of Wetlands in Economic Development شروع کنفرانس : ۰۷/۱۸/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۷/۱۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۷/۱۸/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۷/۱۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۷/۱۸/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

ششمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

عنوان فارسی کنفرانس : ششمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک عنوان انگلیسی کنفرانس : The sixth national Conference of Medical Herbs Conventional Medicine and Organic Agriculture شروع کنفرانس : ۰۵/۱۷/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۵/۱۷/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۱۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات ۰۵/۱۵/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی

چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی :  چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار عنوان انگلیسی کنفرانس : The 4th National Conference on Recent Findings in Agriculture, the Environment and Sustainable Natural Resources همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ، …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd National Conference on New Research in Agriculture, Environment and Natural Resources Engineering شروع کنفرانس : ۰۳/۲۸/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۳/۲۸/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۳/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on applied research in agriculture, natural resources and environment شروع کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : Third National Conference on Development and Promotion in Iran's Agricultural, Natural Resources and Environment شروع کنفرانس : ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

عنوان فارسی کنفرانس : نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار عنوان انگلیسی کنفرانس : – شروع کنفرانس : ۰۷/۲۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۷/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۷/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۷/۲۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۷/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۷/۲۰/۱۳۹۷ دریافت نسخه نهایی …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست

کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس : شروع کنفرانس : ۰۹/۱۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۱۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۸/۱۵/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات کنفرانس ملی کشاورزی،محیط زیست آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات : دریافت نسخه نهایی مقالات : آخرین مهلت ثبت نام …

ادامه نوشته »