خانه / محیط زیست

محیط زیست

اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

اولین همایش بین المللی گردشگری

اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک عنوان انگلیسی کنفرانس: First international conference on tourism, geography and clean environment شروع کنفرانس: 1396/3/20 پایان کنفرانس: 1396/3/20 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1396/3/3 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/3/6 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/3/3 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی کشاورزی

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم عنوان انگلیسی کنفرانس: International Conference on Agriculture, Environment and Natural Resources in the Third Millennium شروع کنفرانس: 1 خرداد 1396 پایان کنفرانس: 1 خرداد 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 اردیبهشت 1396 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 5 …

ادامه نوشته »

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست

همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی

 اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس: اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست شروع کنفرانس: 96/03/20 پایان کنفرانس: 96/03/20 آخرین مهلت ارسال مقالات: 95/12/05 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 2 هفته پس از ارسال آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 95/12/05 …

ادامه نوشته »

سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و توسعه پایدار

سومین همایش ملی انرژی

 سومین همایش ملی انرژی  سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و توسعه پایدار عنوان انگلیسی کنفرانس: the 3rd National Congress of Energy, Environmental,Agriculture and Sustainable Development شروع کنفرانس: 95/12/18 پایان کنفرانس: 95/12/19 آخرین مهلت ارسال مقالات: 95/11/95 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 95/11/15 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 95/11/15 …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

ثبت کنفرانس

 کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم (با مشارکت دانشگاه فنی گرجستان) عنوان انگلیسی کنفرانس: International Conference on Agriculture, Environment and Natural Resources in the Third Millennium شروع کنفرانس: 1 خرداد 1396 پایان کنفرانس: 1 خرداد 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 اردیبهشت 1396 تاریخ …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری

کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری عنوان انگلیسی کنفرانس: International conference on new ideas in agriculture,environment and tourisme شروع کنفرانس: 29 اذر ماه 95 پایان کنفرانس: 29 آذر ماه 95 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 آذرماه 95 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 15 آذرماه …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

ثبت همایش On: Nov 10, 2016 @ 12:31 PM IP: 5.52.131.66 عنوان فارسی کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس: Intrenation conference on Agricultural and environmental Research شروع کنفرانس: 1395/10/19 پایان کنفرانس: 1395/10/19 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/10/18 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: …

ادامه نوشته »

چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

چهارمین همایش یافته های نوین

ثبت همایش On: Nov 5, 2016 @ 6:15 PM IP: 151.238.166.31 عنوان فارسی کنفرانس: چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی عنوان انگلیسی کنفرانس: 4th Conference on New Finding in Environment, Agriculture and Natural Resources شروع کنفرانس: بهمن ماه 1395 پایان کنفرانس: بهمن ماه 1395 …

ادامه نوشته »

اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی 09 شهريور ماه 1395 برگزارکننده : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران، ISE مسئول : دکتر آستانی

ادامه نوشته »

اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک

کشاورزی و انرژی پاک

اولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک 23 شهريور ماه 1395 برگزارکننده : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران، ISE مسئول : دکتر آستانی تلفن :081 38353513- 081 38353512 وب سایت :   6.iseconf.ir/fa/ …

ادامه نوشته »