خانه / مدیریت

مدیریت

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی

دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd International Conference on Modern Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies شروع کنفرانس : ۰۶/۳۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۶/۳۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۲۵/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

همایش ملی پیاده سازی پارامترهای علمی

عنوان فارسی کنفرانس : همایش ملی پیاده سازی پارامترهای علمی، عملیاتی و نوین مهندسی ، مدیریتی و علوم پایه در عرصه صنعت ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : National Conference in the Implementation of Scientific Parameters, Operational and modern engineering, Management and Basic science in the field of Iranian industry شروع …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

عنوان فارسی کنفرانس : دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری عنوان انگلیسی کنفرانس : Second National Conference on Applied Research in Economics, Management and Accounting شروع کنفرانس : ۰۵/۲۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۵/۲۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۲۲/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۵/۲۲/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

ششمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

عنوان فارسی کنفرانس : ششمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد عنوان انگلیسی کنفرانس : ۶th National Conference and 4th International Conference on New Ideas in Knowledge and Economics Management شروع کنفرانس : ۱۱/۲۰/۱۳۹۶ پایان کنفرانس : ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال …

ادامه نوشته »

هفتمین همایش مدیریت بازاریابی و فروش در رکود بازار ایران

عنوان فارسی کنفرانس : هفتمین همایش مدیریت بازاریابی و فروش در رکود بازار ایران عنوان انگلیسی کنفرانس : Seventh Marketing and Sales Management Conference in the Depression of the Iranian Market همایش مدیریت بازاریابی و فروش شروع کنفرانس : ۰۵/۲۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۵/۲۶/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات: تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو

عنوان فارسی کنفرانس : همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو عنوان انگلیسی کنفرانس : National Conference on Science and MetaScience – New Achievements and Future Horizons شروع کنفرانس : ۰۶/۱۴/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۶/۱۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۱۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۵/۱۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت …

ادامه نوشته »

پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین كنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی عنوان انگلیسی کنفرانس : Fifth Conference on Economics and Applied Management with a National Approach شروع کنفرانس : ۰۴/۲۲/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۴/۲۲/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۴/۰۱/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۴/۱۲/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم – نمایه شده در ISC

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم – نمایه شده در ISC عنوان انگلیسی کنفرانس : First National Conference on New Research in Accounting and Management in the Third Millennium شروع کنفرانس : ۱۲/۰۱/۱۳۹۶ پایان کنفرانس : ۰۳/۲۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۳/۲۵/۱۳۹۷ …

ادامه نوشته »

اولین همایش محلی قم آینده و آینده قم

عنوان فارسی کنفرانس : اولین همایش محلی قم آینده و آینده قم عنوان انگلیسی کنفرانس : First Local Conference Qom’s Future and Future Qom’s شروع کنفرانس : ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ پایان کنفرانس : ۱۱/۳۰/۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۱/۲۹/۱۳۹۶ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۲/۰۱/۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۲/۰۱/۱۳۹۶ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد وواکاوی مدیریت در هزاره سوم

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد وواکاوی مدیریت در هزاره سوم

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس بین المللی نقد وواکاوی مدیریت در هزاره سوم عنوان انگلیسی کنفرانس : the 4th international conference critize and analyse managmant in third million شروع کنفرانس : ۰۵/۱۵/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۵/۱۶/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۵/۱۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۵/۱۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل …

ادامه نوشته »