خانه / معماري و عمران

معماري و عمران

دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

عنوان فارسی کنفرانس : دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱ عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲nd National Conference on Civil Engineering and Architecture in Urban Management in 21st Century شروع کنفرانس : ۰۳/۳۰/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۳/۳۰/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۳/۳۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۳/۲۵/۱۳۹۸ …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

عنوان فارسی کنفرانس : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس : ۴th International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment شروع کنفرانس : ۰۲/۳۱/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۲/۳۱/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۲/۲۰/۱۳۹۸ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

همایش مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

عنوان فارسی کنفرانس : همایش مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱ عنوان انگلیسی کنفرانس : Conference on Modern Studies in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Environment in the 21st Century شروع کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۲/۱۸/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۲/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

عنوان فارسی کنفرانس : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس : ۳rd International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment شروع کنفرانس : ۱۰/۳۰/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۳۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on applied research in agriculture, natural resources and environment شروع کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۲۴/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

عنوان فارسی کنفرانس : پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE عنوان انگلیسی کنفرانس : ۵TH COMPREHENSIVE CONFERENCE ON DISASTER MANAGEMENT AND HSE شروع کنفرانس : ۱۰/۲۹/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۰/۳۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۳۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۱۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۹/۳۰/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج …

ادامه نوشته »

سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

عنوان فارسی کنفرانس : سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار عنوان انگلیسی کنفرانس : third international conference on civil, architectural and sustainable green city شروع کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۱۰/۱۷/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۱۰/۲۰/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان

عنوان فارسی کنفرانس : اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان عنوان انگلیسی کنفرانس : ۱International Conference,2National Conference on Knowledge-based Civil Engineering ,Architecture and Urbanism شروع کنفرانس : ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ پایان کنفرانس : ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۱/۱۵/۱۳۹۸ تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین

عنوان فارسی کنفرانس : کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین عنوان انگلیسی کنفرانس : HAMAYESH شروع کنفرانس : ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۹/۱۵/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۹/۱۳/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات۰۹/۱۳/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۰۹/۱۳/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات :۰۹/۱۵/۱۳۹۷ دریافت نسخه نهایی …

ادامه نوشته »

دومین همایش ملی اقتصاد و ایمنی در عمران شهری

عنوان فارسی کنفرانس : دومین همایش ملی اقتصاد و ایمنی در عمران شهری عنوان انگلیسی کنفرانس : ۲st National Conference on Economic and Safety in Urban Construction شروع کنفرانس : ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ پایان کنفرانس : ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال مقالات:۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : …

ادامه نوشته »