خانه / معماري و عمران

معماري و عمران

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

اولین همایش سراسری توسعه پایدار

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی عنوان انگلیسی کنفرانس: frist شروع کنفرانس: 96-06-21 پایان کنفرانس: 96-06-21 آخرین مهلت ارسال مقالات: 96-04-10 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: دو هفته پس از ارسال مقاله آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 96-04-10 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: دو …

ادامه نوشته »

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان

نخستین کنفرانس ملی

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان عنوان انگلیسی کنفرانس: National Conference on knowledge-based Architecture and Urbanism شروع کنفرانس: 1396/2/3 پایان کنفرانس: 1396/2/3 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/12/30 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1396/1/15 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/12/30 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 1396/1/15 دریافت …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری

کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری عنوان انگلیسی کنفرانس: International conference on new ideas in agriculture,environment and tourisme شروع کنفرانس: 29 اذر ماه 95 پایان کنفرانس: 29 آذر ماه 95 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 آذرماه 95 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 15 آذرماه …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی افق های مدرن در عمران،معماری و شهرسازی نوین

افق های مدرن در عمران

ثبت همایش On: Nov 12, 2016 @ 8:07 AM IP: 109.108.162.229 عنوان فارسی کنفرانس: کنفرانس ملی افق های مدرن در عمران،معماری و شهرسازی نوین عنوان انگلیسی کنفرانس: Intrenation conference on Agricultural and environmental Research شروع کنفرانس: 1395/9/23 پایان کنفرانس: 1395/9/23 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/9/16 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: …

ادامه نوشته »

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو

ثبت همایش On: Nov 10, 2016 @ 7:26 AM IP: 185.131.127.115 عنوان فارسی کنفرانس: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی عنوان انگلیسی کنفرانس: 1st National Conference On New Approaches in Civil Engineering, Architectural and Urban Development (NACAU 2017) شروع کنفرانس: 22 اردیبهشت ماه 1396 پایان کنفرانس: …

ادامه نوشته »

کنفرانس ملی افق های مدرن درعمران، معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی افق های مدرن درعمران

کنفرانس ملی افق های مدرن درعمران، معماری و شهرسازی عنوان فارسی کنفرانس: کنفرانس ملی افق های مدرن درعمران، معماری و شهرسازی عنوان انگلیسی کنفرانس: Modern Horizon National Conference of Civil Engineering, Architecture and New Urbanism شروع کنفرانس: 1395/9/23 پایان کنفرانس: 1395/9/23 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/9/16 تاریخ اعلام نتایج خلاصه …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

565

دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی عنوان فارسی کنفرانس: دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی عنوان انگلیسی کنفرانس: 2nd International Conference on Socio–Cultural Studies and Religious Research شروع کنفرانس: 18 اسفند 1395 پایان کنفرانس: 18 اسفند 1395 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1 …

ادامه نوشته »

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

555

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه عنوان فارسی کنفرانس: سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه عنوان انگلیسی کنفرانس: 3rd International Congress on Contemporary Architecture and Urban in the Middle East شروع کنفرانس: 15 بهمن 1395 پایان کنفرانس: 16 بهمن 1395 آخرین مهلت ارسال مقالات: …

ادامه نوشته »

همایش هنر و صنعت در ساختمان

همایش هنر

همایش هنر و صنعت در ساختمان عنوان فارسی کنفرانس: همایش هنر و صنعت در ساختمان عنوان انگلیسی کنفرانس: http://aic.tct.ac.ir شروع کنفرانس: 1395/9/24 پایان کنفرانس: 1395/9/25 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1395/08/30 تاریخ اعلام نتایج خلاصه مقالات: 1395/08/30 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/08/30 تاریخ اعلام نتایج اصل مقالات: 1395/09/10 دریافت نسخه …

ادامه نوشته »

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

کنفرانس

کنفرانس کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها انگلیسی کنفرانس: International Conference on Architecture, Arts and Applications وبسایت: http://iconfaaa.ir/ ایمیل: iconfaaa@gmail.com تلفن دبیرخانه: 88842090 فکس دبیرخانه:88842090 شروع کنفرانس: 25 آذرماه 1395 پایان کنفرانس: 26 آذرماه 1395

ادامه نوشته »