خانه / گياهان دارويي

گياهان دارويي

همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

همایش ملی گیاهان

همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار 11 آذر ماه 1395 برگزارکننده : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران، ISE مسئول : دکتر آستانی تلفن :081 …

ادامه نوشته »